Commissie vergaderstructuur gemeenteraad Tynaarlo

 

Sinds 2010 was ik raadslid binnen de gemeenteraad van Tynaarlo. In 2014 begon mijn tweede raadsperiode.

 

In het begin van  deze raadsperiode wilde de gemeenteraad onderzoeken of er een andere manier van vergaderen zou zijn die beter was dan de manier waarop de Raad van Tynaarlo op dat moment vergaderde.

 

Er werd in mei 2014 een raadscommissie samengesteld om dit te gaan onderzoeken.

 

Samen met 3 andere Raadsleden van de 3 andere fracties D66, VVD en Leefbaar mocht ik deel uitmaken van deze raadscommissie.

 

Om de manier van vergaderen door andere gemeenteraden te onderzoeken, hebben we een aantal raadsvergaderingen bijgewoond. We woonden onder andere een raadsvergadering in gemeente Noordenveld en Assen bij.

 

Al met al kwamen wij tot de conclusie dat de manier waarop de Raad van Tynaarlo vergaderde, helemaal nog niet zo slecht was.

 

We waren het er al vrij snel over eens dat we niet naar een structuur wilden gaan waarin commissievergaderingen gehouden zouden worden. We hebben gezien dat dit geen succes is.

 

We zijn daarom binnen onze eigen manier van vergaderen gaan kijken wat daarin verbeterd zou kunnen worden.

 

Uiteindelijk zijn er een paar kleinere wijzigingen voorgesteld, zoals de volgorde van de agendapunten waarop een besluit genomen diende te worden en agendapunten die bespreking vroegen.

 

Dit voorstel is uiteindelijk aan de Raad voorgelegd.

 

(c) jarko Weering. gehost door Hosting Eelde.